MBST Nedir ?

MBST Manyetik Rezonans Terapisi

MBST Manyetik Rezonans Terapisi sağlık uzmanlarının, fizikçilerin, biyologların ve mühendislerin oluşturduğu bir ekip tarafından 4 yılı aşkın bir sürede geliştirilmiştir. MBST Manyetik Rezonans Terapisi ilk olarak 1999 yılında Almanya´nın Wiesbaden şehrinde düzenlenen Ortopedi Kongresi´nde sunulmuştur.

Giriş

Dejeneratif artrit[1] rahatsızlığı olan hastaların ağrılarında, 20-40 dakika arasında değişen manyetik rezonans görüntülemelerin sayısına bağlı olarak, uygulama sonrası genellikle önemli ölçüde azalma görülmüştür.  Bu raporlar, MedTec Medizintechnik GmbH şirketini bu alanda daha ileri seviyede araştırmalar yapmaya teşvik etmiştir.

Dejeneratif artrit rahatsızlığının yüksek oranlarda görülmeye başlaması, geleneksel cerrahi yöntemler ve ilaç tedavisine alternatif veya bu tedavilere ek olarak yeni tedavilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu tedavilerin amacı ağrıları azaltmak ve hastalığın ilerlemesini geciktirmek üzere ortak işlevler ortaya koymaktı. MBST Manyetik Rezonans Terapisi bu tedavi yöntemlerinden biri olarak ilgili amaçlar doğrultusunda geliştirilmiştir. Yeni ve bütünüyle benzersiz tedavi yöntemi, bu alandaki diğer manyetik rezonans tedavi sistemlerinden belirgin şekilde farklılık göstermektedir. MBST Manyetik Rezonans Terapisi geleneksel diyagnostik[2] manyetik rezonans görüntüleme sistemleri gibi, hidrojen protonlarının manyetik titreşimleri esasına göre düzenlenmiştir. Protonların yönlerinin değiştirilmesiyle ortaya çıkan enerji, çevre dokuya aktarılır. Çok sayıda çalışmanın gösterdiği gibi bu iyon dinamiği kıkırdak ve kemik dokusunda proliferasyonun[3] gerçekleşmesini sağlar.  MBST Manyetik Rezonans Terapisi´nin kıkırdak hacmini ve kalınlığını önemli ölçüde arttırdığı klinik olarak kanıtlanmıştır.

Eklem ve omurga endikasyonları:

Artrit Evreleri I-III (IV) tüm eklemlerde

Tendon yaralanmaları (tendinopathies)

Eklem ve ligament[4] cerrahisi, kemik kırığı
Dejeneratif omurga rahatsızlığı

Osteoporoz (kemik erimesi)
Tempero-mandibular  artrit[5]

Manyetik Rezonans Kıkırdak Görüntüleme

 MBST Tedavisi Öncesi

Kıkırdak yüzeyinin birçok bölgesinde incelmeler ve oyuklar görülmektedir. Ayrıca kıkırdak yüzeyi çok pürüzlüdür ve aşınmıştır.

Kıkırdağın dış yüzü artık düz değildir ve bu nedenle iyi bir artiküler dış yüzey sağlamamaktadır. Bu durum normal yüklenmelerde kıkırdağın düzenli bir direnç gösteremeyeceği anlamına gelir.

Bu nedenle hastada ağrılar görülmeye başlar, hastanın yaşam kalitesi düşer ve hareket kabiliyeti sınırlanır.

MBST Tedavisinden Üç Ay Sonra

Oyuklar ve incelmeler gözden kaybolmuş ve incelen bölgede yeniden canlanma gözlenmiştir. Kıkırdak yüzeyi artık düz ve daha pürüzsüz bir görüntüye sahiptir.

Kıkırdak dokusundaki artış yüzeyi daha pürüzsüz hale getirmiştir ve bu da iyi bir artiküler yüzeyin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu sayede, normal yüklenmelerde kıkırdağın daha iyi bir direnç göstermesini sağlar.

Sonuç olarak: Daha az ağrı, hareket kabiliyetinde ve yaşam kalitesinde artış.

MBST Manyetik Rezonans Terapisi´nin Hastaya Faydaları

Hastalar için MBST Manyetik Rezonans Terapisi ile tedavi olmak aşağıdaki sonuçları doğurmaktadır:

  • Ağrıların azalmasından ve hareket kabiliyetinin artmasından dolayı yaşam kalitesinde ortaya çıkan belirgin artış,
  • Hastaların kondisyonlarında kalıcı ilerleme
  • Kıkırdak dejenerasyonunun ilerlemesinin geciktirilmesi
  • İhtiyaç duyulan tıbbi tedavinin azaltılması ve hatta tedavinin tamamen durdurulması

MBST Manyetik Rezonans Terapisi son derece etkin, yüksek kalitede, sürekli ilerleyen bir teknoloji ve tedavi sistemidir.* Dejenerasyona yol açan eklem iltihabi

* Teşhis-tanı ile ilgili

* Bir doku ya da organda benzer yeni hücrelerin üremesi

* Bağ

* Şakak kemiği ve mandibula ile ilgili eklem iltihabi

MBST Manyetik Rezonans Terapisi Nasıl Çalışır?

MBST Manyetik Rezonans Terapisi, Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi ile aynı sisteme dayanır. Bu sistemin günümüzde en etkili diagnostik görüntüleme sistemi olduğu kabul edilmektedir.

Manyetik Rezonans Terapisi`nin nasıl çalıştığını açıklayabilmek için eklemlerin makroskobik özelliklerinden, moleküllerin nanoskobik dünyalarına geçmemiz gerekir.

Vücudumuzdaki bütün moleküller ve makro moleküller Su (H2O) ve diğer organik bileşenler formunda birçok hidrojen içerir ve hidrojen atomlarının çekirdeklerinde protonlar bulunmaktadır.

Protonlar bir manyetik momente ve devir dönüşüm (spin) momentine sahiptirler. Sürekli olarak kendi eksenleri etrafında dönerler.

Sahip oldukları manyetik moment nedeniyle protonlar dışsal manyetik alanlardan etkilenirler ve bu dışsal etkilere tepki verirler. Bu tepki, dışsal etkilere uyumlu hale gelme şeklinde olabileceği gibi, başlangıçta uygulanan manyetik alana karşı yönde de bir tepki gösterebilir.

Sonuç: Toplam magnetizasyon her zaman için sonuç olarak dışsal manyetik alana uyumlu hale gelir.

Özetleyecek olursak; dışsal bir manyetik alana maruz kalındığında (B0) atom çekirdeği Larmor Frekansı`na duyarlılık momenti yaratır ve protonların hareket yönü dışsal manyetik alanın etkisine uyum sağlar.

Dışsal bir radyo dalgasına maruz bırakılan protonların yönü ve açıları 90-180 arasında değişir. Bu değişiklik manyetik alanın yeniden sıralanmasında; ancak dışsal etki, protonların duyarlılık frekansları ile aynı frekansta ise gerçekleşir (Larmor Frekansı).